Trasa II Charytatywnego Biegu Karnawałowego:

1 okrążenie liczy około 5,1 km i przebiega wokół stawów Łowisko Natura

Zalecane obuwie: typowo terenowe (95% trasy ścieżki trawiasto-szutrowe)

W związku z przebiegiem trasy po terenie prywatnym prosimy o zachowanie ładu i porządku (szczególnie o nie śmiecenie)